Dyzelinės sistemos valiklis WYNN'S...

Dyzelinės sistemos valiklis WYNN'S PRO Diesel Clean 3 (500ml)

WYN12293
Prekė mūsų sandėlyje: pristatymas 1-2 darbo dienos
25,00 €
Su mokesčiais Pristatymo terminas: 1-2 darbo dienos

Ypatingai efektyvus valiklis dyzeliniams varikliams. WYNN'S "Diesel Clean 3" - tai dyzelino priedas, kuris, supiltas į degalų baką, gerai išvalo dyzelinę sistemą.
SAVYBĖS: - Išvalo degalų sistemą per vieną bako užpylimą;
- tuoj pat išvalo purkštukus ir suteikia jiems apsaugą, atkuria ir palaiko idealią purkštukų čiurkšlės formą;
- palaiko EGR vožtuvų ir "Turbo" sistemų švarą;
- atkuria geras degimo ir variklio darbo charakteristikas;
- efektyviai apsaugo ir tepa purkštukus ir siurblius;
- kompensuoja mažo sieringumo degalų tepalingumo trūkumą ir apsaugo nuo dilimo įtemptus metalo paviršius aukšto slėgio siurbliuose ir purkštukuose;
- slopina dyzelino senėjimą (oksidaciją) dėl aukštos degalų temperatūros;
- pašalina užvedimo problemas ir padeda jų išvengti;


 

NAUDOJIMO SRITYS: Visiems dyzeliniams varikliams, tame tarpe su akumuliatorine degalų įpurškimo sistema ir su siurblio-purkštulų sistema. Dyzelinui ir iki B30 lygio biodyzelinui.
NAUDOJIMO BŪDAS: > geriausias rezultatas pasiekiamas naudojant vieną buteliuką pusei bako degalų (±20 litrų dyzelino); > kartoti kas 10 000 km (6 000 mylių).
Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.
ATSARGIAI! ​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
PAVOJINGA! Po naudojimo kruopščiai nuplauti. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą.
PAVOJINGA! ​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. ATSARGIAI! Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
NESKATINTI vėmimo. Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Po naudojimo kruopščiai nuplauti. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
PAVOJINGA! Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

3 Prekės

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.