V-Tech epoksidiniai 2-jų komp. metalo...

V-Tech epoksidiniai 2-jų komp. metalo klijai, 56g

VT-140B1
Prekė yra mūsų sandėlyje
4,00 €
Su mokesčiais Pristatymo terminas: 1-2 darbo dienos

Greitai stingstantys, nesusitraukiantys, pilkos spalvos epoksidiniai klijai, pasižymintys nepaprastu savybių deriniu, dideliu mechaniniu tvirtumu, puikiu atsparumu daugumai chemikalų bei patikimu atsparumu karščiui. Jų sudėtyje yra plieno, todėl jie gerai užpildo tarpus ir nesusmunka. Juos lengva apdoroti mechanizmais, jie nėra laidūs ir juos galima apdirbti po 2 val. Metalo ir metalo lydinių surišimas, impregnavimas ir hermetizavimas, tarpų užpildymas, surišimo apdaila, įtrūkimų ir skylių užtaisymas, įrankių, papuošimų, rankenėlių, keramikos, stiklo dirbinių, stiklo pluošto taisymas ir kt.
Džiuvimo laikas: 4 min
Spalva: pilka

 

ATSARGIAI. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P261 Stengtis neįkvėpti garų. P264 Po darbo kruopščiai nusiplaukite rankas. P272 Užteršti darbo drabužiai neturėtų būti išnešti iš darbo vietos. P273 Venkite patekimo į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplaukite muilu ir vandeniu. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P333+P313 Jei atsiranda odos sudirginimas ar bėrimas: Kreipkitės į gydytoją. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P362 Nusivilkite užterštus drabužius ir prieš vėl naudodami išskalbkite. P391 Surinkite išsiliejimą.

1 Vienetas

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.